Antique Fine Japanese

Katana

 • FINE SHISHI Foo dog MENUKI 18-19thC Japanese Edo Katana Koshirae Tsuba Antique
 • 00883 Authentic Nihonto Japanese Samurai Katana Sword Wakizashi W Koshirae Antique
 • FINE Inlay KATANA TSUBA Flowers 18-19thC Japanese Edo Antique Koshirae Fitting
 • Japanese antique Katana Horimono Skull fine Koshirae three certifications NBTHK
 • SUPERB Very fine KATANA TSUBA 18-19thC Japanese Edo Antique for Koshirae f343
 • FINE HIGO-School UTSUSHI KATANA TSUBA Japanese Vintage Koshirae Fitting
 • FINE Dragons KATANA TSUBA 18-19thC Japanese Edo Antique Koshirae fitting f137
 • 00973 Authentic Nihonto Japanese Samurai Katana Sword Long Wakizashi W Shirasaya Antique
 • Long KATANA TSUKA (Sword handle) w Fine Fittings 18-19thC Japanese Edo Antique
 • FINE SAMURAI KOZUKA 18-19thC Japanese Edo Samurai Katana Koshirae Antique F868
 • 00922 Authentic Nihonto Japanese Samurai Katana Sword Tanto W Fine Koshirae Antique
 • 00943 Authentic Nihonto Japanese Samurai Katana Sword Wakizashi W Fine Koshirae Antique